Ensor en Spilliaert museumvleugel. Twee grootmeesters van Oostende (30/04 - 09/01)

Ontdek de twee grootmeesters van Oostende in de nieuwe Ensor en Spilliaert museumvleugel!

Oostende en James Ensor zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  James Ensor hield van zijn Oostende: de stad was zijn muze en inspiratiebron.  Hij hield van de stad met de vele mensen, de onstuimige Noordzee , het carnaval dat jaarlijks de straten kleurde. Ook de schilder Léon Spilliaert, twintig jaar jonger dan Ensor,  heeft zijn naam aan de Koningin der Badsteden gelinkt.  Zijn nachtelijke zwerftochten doorheen de stad en de lange wandelingen langs het strand zetten hem aan tot het creëren van zijn beste werken: donker  en mysterieus! Alhoewel Ensor en Spilliaert heel verschillend waren als kunstenaars worden hun namen vaak in een adem vernoemd. 

In Twee grootmeesters uit Oostende wil het museum in de eerste plaats haar topstukken laten spreken. Achter elk kunstwerk of archiefdocument schuilt een resem aan kleine en grote verhalen met en over oa de  vrederechter Eugène Demolder, Edgar Allan Poe, dokter in de Wetenschappen Ernest Rousseau, schimmeldeskundige Mariette Hannon-Rousseau, kunstenaarWilly Finch, biograaf, kunstcriticus en brievenschrijver Emile Verhaeren, poëet en kursaaldirecteur Henri Vandeputte, mecenas en muziekliefhebber Emma Lambotte, de Brusselse uitgeverEdmond Deman, kunstpromotor en galeriehouder Paul-Gustave Van Hecke, criticus en kunstenaar Théodore Hannon, cultuurfilosoof Walter Benjamin, Stefan Zweig, de componist Richard Wagner, Franse auteur Honoré de Balzac, Alfred Jarryen filmmaker Henri Storck.  Ze voeren ons mee naar het Oostende van toen, weerspiegeld in het Oostende van vandaag.